Thema: Belevingswaarde

Door zijn hoge ligging in het landschap is de dijk de perfecte plek om te genieten van het weidse en afwisselende uitzicht, dat door de kenmerkende kronkels ook nog regelmatig verrassingen biedt: ‘heel erg mooi en ook wel afwisselend. Elke keer als je komt zie je weer iets nieuws’. ‘De weidsheid van het landschap, het silhouet van steden en dorpjes.’ De dijk is niet alleen een verbindingsroute, maar verbindt ook de verschillende landschappen en objecten in het landschap met elkaar. De natuur en cultuurhistorische elementen worden hoog gewaardeerd.

Een opvallend verschil tussen bewoners en recreanten is dat de bewoners de dijk vaak als druk ervaren, met veel verschillende weggebruikers die niet goed samengaan. De recreanten genieten juist van de rust en stilte van het gebied. Omdat bewoners vaker op de dijk komen is de drukte en veiligheid op de dijk voor hen ook belangrijker dan voor recreanten, die voor hun ontspanning op de dijk komen.

Mensen genieten niet alleen van de omgeving vanaf de dijk, maar trekken ook graag met de fiets of te voet de uiterwaarden en het binnendijkse gebied in, waarvoor de aanwezigheid van wandel- en fietspaden erg belangrijk is. De Waal wordt vooral beleefd als onderdeel van het uitzicht vanaf de dijk, met alle schepen die erop varen, de meanders en het levendige water. Bewoners beleven en waarderen de veranderende waterstanden van de rivier en hoogwater veel meer dan recreanten, die vaak maar af en toe op de dijk zijn en alleen een momentopname te zien krijgen.

Opvallend tot slot is dat slechts 15 % van de ondervraagden als eerste aan waterveiligheid denkt bij de dijk.

Klap tekst in

Ruimtelijke kwaliteit betreft drie aspecten:

  • belevingswaarde: de beleving van een betreffend gebied door de gebruikers;
  • gebruikswaarde: functionaliteit van het project in combinatie met gebruik van de eigenschappen van het gebied (doelmatigheid en functionele samenhang) ;
  • toekomstwaarde: kan het project de ruimtelijke gevolgen van veranderende omstandigheden opvangen.

Voor het beoordelen van de effecten van de alternatieven op de belevingswaarde, wordt gebruik gemaakt van het uitgevoerde belevingswaardenonderzoek (Bureau Stroom, 2016). Hierbij wordt in de verkenning ingegaan op de belangrijke onderscheidende criteria op het gebied van de belevingswaarde van de dijk, de rivier en de binnen- en buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld de vorm van de dijk, het uitzicht, de nabijheid van de rivier, en afwisseling in natuur en landschap. De effecten van de alternatieven worden kwalitatief beoordeeld.

Klap tekst in