Thema: Kosten

Het MER maakt, naast de milieueffecten, ook de investeringskosten en de levensduurkosten (met daarin aanvullend de kosten voor beheer en onderhoud) inzichtelijk. In de verkenning worden voor de dijkteruglegging in een businesscase de mogelijkheden onderzocht voor gebiedsontwikkeling en eventuele medefinanciering door derden.

De nauwkeurigheid voor de verkenning is 25 %. De raming wordt vereenvoudigd weergegeven in het MER, gericht op het onderscheid tussen de alternatieven. Voor de planuitwerking wordt de raming in groter detail uitgewerkt en getoetst of aan het aan het eind van de verkenningsfase bekende maatgevend budget kan worden voldaan.

Klap tekst in